Rubrika: Strečing

  Strečink svalstva šíje a krku

Strečink by měl začínat protažením svalstva šíje a krku, kdy protáhnete zdvihače hlavy, které provádí pohyby do všech stran a svaly kloněné, které provádějí úklony hlavy a rotaci na opačnou stranu.

Bolesti hlavy mohou někdy přicházet od těchto neprotažených svalových skupin. Kdy krční páteř zatuhne a to vyvolá bolest hlavy.

1. Předklon hlavy

1. Nadechněte se a s výdechem tlačte hlavu dolů
2. Ramena tlačíte, držíte neustále dole
3. Pohyb na moment podržte a s nádechem se vraťte do původní polohy

Předklon hlavy je základním protahovacím cvikem šijového svalstva a svalů krku. Můžete si dopomoci lehkým stlačením hlavy dolů. Při pomalém protahování ucítíte i pohyb horního a středního trapézového svalu.

2. Záklon hlavy

1. Nadechněte se a s výdechem zlehka zakloňte hlavu
2. Ramena tlačíte, držíte neustále dole
3. Pohyb na moment podržte a s nádechem se vraťte do původní polohy

Záklon hlavy by neměli přeceňovat starší lidé a cvičenci se špatným tlakem. Záklonem hlavy si tlačíte na cévu zásobující mozek, proto někdo může ztrácet orientaci a rovnováhu.

Svalstvo krku není stavěno na příliš hluboký záklon. Opět cvik provádějte pomalu a zlehka, aby nedocházelo k bolestem v zatuhlé krční páteři.

3. Úklon hlavy

1. Nadechněte se a s výdechem zlehka ukloňte hlavu do strany
2. Ramena tlačíte, držíte neustále dole
3. Pohyb na moment podržte a s nádechem se vraťte do původní polohy
4. Poté pohyb proveďte na druhou stranu

Můžete si dopomoci lehce stlačit paží hlavu dolů. Cvik provádějte pomalu a na hlavu netlačte silně. Svaly krku nejsou zvyklé na příliš těžké zátěže. Proto šíjové svalstvo protahujte opatrně a pouze zlehka.

 

 

2018 © Vseokulturistice.cz – Všechna práva vyhrazena.