Rubrika: Strečing

  Strečink prsních svalů

Prsní svaly jsou z větší části svaly posturální, s tendencí ke zkracování. Prsní svaly je nutné pravidelně protahovat, jelikož zkrácené prsní svalstvo vede ke špatnému držení těla.

Pokud je prsní svalstvo zkrácené a mezilopatkové svaly jsou ochablé, může v důsledku horního zkříženého syndromu vznikat hrudní hyperkyfóza – kulatá záda s předsunem ramen.

Prsní svaly je nutné protahovat denně ať máte trénink či den volna. Prsní svaly protahujte denně jednoduchými cviky, které vám zde nabízíme.

1. Strečinkový cvik

1. Ve stoji či vsedě na lavičce dejte předloktí před tělo, tak aby
se dlaně vzájemně dotýkali, prsty směřují vzhůru
2. Obě ruce oddalte od hrudníku a dlaně s výdechem tlačte proti sobě
3. Totéž několikrát opakujte

2. Strečinkový cvik

1. V sedu na lavici skrčte ruce a dejte je upažmo v týl
2. S nádechem se mírně zakloňte v hrudní části zad, pohled očí směřuje vzhůru
3. Lokty a ramena tlačte v zad a dolů

3. Strečinkový cvik

1. V sedu na lavičce pokrčte paže, tak aby kost pažní svírala s kotí loketní 90 stupňů
2. Palce vytočte mírně před tělo
3. S nádechem tlačte paže vzad a lopatky k sobě

4. Strečinkový cvik

1. V sedu na lavičce upažte, dle obrázku, dlaně směřují vzhůru
2. S nádechem tlačte obě paže vzad a dolů, lopatky k sobě
3. V poloze na moment vydržte a cvik několikrát opakujte

5. Strečinkový cvik

1. V sedu na lavičce upažte a pokrčte lokty stejně jako u cviku č. 5
2. S nádechem vyrovnejte záda a vypněte hrudník
3. S výdechem otočte trup do leva a levou paži tlačte vzad
4. Hlava kopíruje směr pohybu těla a pohled paže směruje za paží

6. Strečinkový cvik

1. V sedu na lavičce uchopte za tělem ručník dle obrázku
2. S výdechem tlačte lokty vzad a dolů, lopatky tlačte k sobě
3. Cvik několikrát opakujte

7. Strečinkový cvik

1. Zvedněte ruce nad hlavu a pokrčte je v loktech
2. S nádechem vyrovnejte záda
3. S výdechem tlačte paže mírně vzad

8. Strečinkový cvik

1. Postavte se do rámu dveří a mírně pokrčte paže
2. S výdechem se zapřete rukama o rám dveří a tlačte hrudník vpřed
3. V poloze na chvíli setrvejte a cvik znovu opakujte
4. Dle vaší úvahy můžete měnit postoje rukou na rámu dveří

9. Strečinkový cvik

1. Podobně jako u předchozího cviku se postavte do rámu dveří
2. Zapřete se s výdechem rukou o rám dveří a v této poloze na chvíli vydržte
3. Poté cvik opakujte druhou rukou

Před tréninkem či v jeho průběhu (pauzách) provádějte alespoň některé uvedené cviky, které si vyberete, nezaberou vám více jak několik minut.

Protažený sval je výkonnější a především neriskujete zbytečné zranění úponu prsního svalu či přímo natržení prsních svalů.

 

 

2018 © Vseokulturistice.cz – Všechna práva vyhrazena.