Rubrika: Začátečníci

  Somatotypy aneb vaše tělesná stavba

Podle stavby těla je možné sportovce rozdělit podle tzv. somatotypů, které vypracoval americký psycholog William Sheldon. Na základě studia tělesné stavby u tisíců subjektů z celého světa vytvořil stupnici od 1 do 7.

Pomocí této stupnice zjišťoval u každého jedince zvlášť vzájemný poměr tří základních tělesných typů: ektomorf, mezomorf a endomorf.

Somatotyp neboli tělesná stavba těla je každému daná geneticky. Jednotlivé základní somatotypy se nedají ovlivnit. Správnou výživou a dlouhodobým tréninkem se dá s určitou somatypyckou stavbou (i nevhodnou v daném sportu) dosáhnout kvalitních výsledků.

Nikdy však nemůžete dosáhnout výsledku kvalitnějšího než dosáhne somatotyp více vhodný k této sportovní aktivitě.

Somatotyp jste zdědili po svých rodičích a je částečně ovlivnitelný sportem v dětství a výživou. Sportovní aktivita je důležitá především pro zdravotní stav jedince. V dnešní době je sport bojem proti obezitě, je jedinou možností jak udržet kladný podíl svalové hmoty ku hmotě tukové.
Tento podíl můžete příznivě ovlivnit sportovní aktivitou a především výživou. To vše je dvakrát důležité především v dětském věku.

Somatotyp sportovce se vyvíjí už od dětského věku, kdy se začíná jedinec některému sportu věnovat. Výraznější změnu můžete u dětí zaznamenat v předpubertním období, kdy se tělo začíná fyzicky měnit a dospívat do dospělé podoby.

Při dětských sportovních aktivitách jde stále o dětskou postavu příliš se nevymykající tělesnou stavbou. Výraznější změny můžete pozorovat u dětí v postpubertálním období, kdy začíná biologické zrání.

Například pozorování dětí věnující se gymnastice od dětského věku do dospělosti prokázalo částečnou přestavbu a vývin těla, který je odlišný od stejně staré nesportující populace. S tím souvisí i rozvoj svalové hmoty.

Výrazně posílili svaly paží a celé horní poloviny těla. Samozřejmě k určité hranici somatotypyckého předpokladu jedince. S tím souvisí i poměr tuku, který je radikálně nižší u sportujících dětí oproti nesportujícím stejně starým dětem. Prakticky to znamená, že sportující děti si přináší kladné tělesné základy do svého života, kdy nemají takový nebo žádný problém s nadváhou.

Somatotyp je jedním z faktorů výkonnosti, který může znemožňovat dosažení vysoké úrovně výkonnosti v daném sportu, to platí především v silových sportech.

Rozpoznání somatotypu jedince již v dětském věku může napomoci při výběru sportovního odvětví, tak aby v pozdějším věku dítěte nenastalo zklamání pro neúspěch v tomto sportu. Každý somatotyp má předpoklady k jiným sportovním aktivitám, proto je zapotřebí vybírat sportovní aktivitu tak, aby mohlo být dosahováno dobrých výsledků.

Určitá tělesná zátěž vede k postupné proměně tělesné stavby sportovce. Tělesná stavba svými vlastnostmi (tělesné rozměry atd.) ovlivňuje sportovní úroveň a výkonnost sportovce. Dlouhodobé působení tělesných zátěží se podílí na rozvoji a změnách somatických znaků. Dochází k adaptaci.

Typickou změnou při pravidelném posilováním je vyšší podíl aktivní svalové hmoty, než tukové tkáně. Poté se dá tento jev pozorovat převládající mezomorfní složkou u určitého somatotypu.

Sportovci určitého somatotypu mají tendenci se sbližovat pro své dobré předpoklady k určitému sportu. Pro některé sporty je předpokladem určitý druh somatotypu, který zefektivňuje podávané výkony.

Základní rozdělení somatotypů

Ektomorf - relativně dlouhé nohy a paže, úzké prsty a subtilní kostra
Endomorf - hodně tuku, s tenkými zápěstími a kotníky a relativně nevýraznými rysy obličeje
Mezomorf - hodně svalové hmoty a robustní kostra, velké ruce a svalnatý hrudník

» Ektomorf (další informace)

Somatotyp ektomorfa se nehodí pro kondiční kulturistiku. Ektomorf se nikdy nemůže vyrovnat endomorfofi, natož mezomorfovi v posilovacím tréninku. Růst svalů u ektomorfa je geneticky ovlivněn a bržděn.

Ektomorf je stavěný na vytrvalostní sporty, ve kterých vyniká a nemůže být poražen jinými somatotypy. Ektomorf se nehodí pro těžké silové sporty, pro jemnost kloubů a slabé svaly. Obrovskou výhodou záviditelnou ostatními somatotypy je stálá vyrýsovanost a s tím související štíhlost až do pozdního věku.

» Endomorf (další informace)

Endomorfní vlohy jsou již vhodnější pro silové sporty a samotnou kondiční kulturistiku. Není zde problém přibrat, ale vzniká velký problém nepřibrat velký podíl tukové tkáně. Endomorf je opakem ektomorfa.

Endomorfní postava se více hodí pro silové sporty a je naprosto nevhodná pro sporty vytrvalostní. Aerobní aktivita dělá endomorfním typům postav problémy, jelikož mají značně vyšší tělesnou váhu, která ke sportům vytrvalostního charakteru není vhodná.

Mezomorf

Mezomorfní typy sportovců mají postavu jako sportovec, i když se sportu nevěnují. S rozvojem svalové hmoty nemají žádný problém i při nekvalitním posilovacím tréninku. Oddělení jednotlivých svalových partií je velmi výrazné.

Tento somatotyp se nehodí pro vytrvalostní sporty. Silové sporty a použití vysokých tréninkových vah není u mezomorfů problémem. Mohutné kloubní spojení a celkově robustní kostra dovoluje použití těžkých tréninkových břemen.

Tyto tři základní somatotypy jistě nejsou jediné. Existuje mnoho mezitypů, které se nedají zařadit přímo do určité skupiny, ale mají více či méně blíže k jednotlivých somatickým skupinám.

 

 

2018 © Vseokulturistice.cz – Všechna práva vyhrazena.