Rubrika: Cviky

  Přítahy velké činky k bradě

Hlavní zapojené svaly

Sval deltový (m. deltoideus)

Objemný sval vyplňující celou povrchovou oblast ramene. Začíná připojením ke klíční kosti a lopatce. Při sestupu přechází ve šlachu, která se pojí k zevní ploše pažní kosti (humeru). Jeho úkolem je zvedat paži do horizontály a také sní hýbat vpřed a vzad.

Sval trapézový (m. trapézius)

Velmi široký, trojúhelníkový sval, který kryje téměř všechny další svaly týlu krku a velkou část zad. Je připojen k týlní kosti a výběžkům obratlů krčních a hrudních a odtud se sbíhá na ramena. Zde je připojen k lopatkové a klíční kosti. Jeho činností je zdvihání ramen a naklánění hlavy ke straně.

Další zapojené svaly

Dvojhlavý sval pažní (m. biceps brachii)

Skládá se ze dvou svalů:

Zevní, nebo-li dlouhé části, která začíná na zevním úhlu lopatky. Krátké vnitřní části, která vychází ze zobcovitého výběžku lopatky. Obě části se spojují a tvoří jednu hmotu svalu, která přechází ve šlachu křižující loket a připojuje se k hlavě vřetení kosti.

Dvojhlavý sval flexuje (ohýbá) předloktí k paži, přetáčí předloktí dlaní vpřed, rotuje ji zevně a zdvihá paži.

Pažní sval (m. brachialis)

Velmi široký sval lokalizovaný pod dvojhlavým svalem pažním. Začíná na vnitřní i zevní ploše pažní kosti, odkud sestupuje přes přední část lokte a připojuje se k loketní kosti.

Jeho funkcí je znásobení síly dvojhlavého svalu paže při ohýbání předloktí.

Vřetenní sval (m. brachioradialis)

Dlouhý sval jdoucí podél zevní hrany předloktí. Začíná na zevní hraně pažní kosti a po průchodu celým předloktím přechází ve šlachu, která se pojí k dolnímu konci kosti vřetení.

Jeho hlavní funkcí je přitahovat předloktí k paži.

Pronující sval oblý (m. pronator teres)

Plochý sval táhnoucí se šikmo z vnitřního epikondylu pažní kosti a koronoidního výběžku ulny (drstnatina na přední ploše horního konce loketní kosti) k zevní hraně vřetenní kosti. Otáčí předloktím dovnitř (pronace) a ohýbá předloktím v lokti.

Provedení cviku

Uchopte velkou činkou nadhmatem. Ruce máte od sebe 20 - 25cm. Činku tahem ramen s nádechem přitahujte ke krku, s tím, že lokty směřují vzhůru.

Tak aby vždy v konečné poloze, kdy vydechnete a na moment pohyb zastavíte, byli výše než jsou ramena.

Jak už jsem v úvodu psal, přítahy činky k bradě procvičují více svalů na jednou, ne tedy pouze ramenní svaly jelikož je cvik dost komplikovaný při provedení.

Foto instruktáž


Fáze 1

Fáze 2

U cviku používejte lehkou tréninkovou zátěž, jelikož zde vzniká vysoký tlak na zápěstí. Které v konečné poloze „drží“ veškerou tréninkovou váhu.

Detail cviku


Fáze 1

Fáze 2

Nízká tréninková váha vám dovolí cvik bezpečně a účelně provést. Při použití vysoké váhy cvik neprovedete v jeho plném rozsahu, jelikož poloha předloktí je v pronaci a tím se do cviku svalstvo paží nemůže příliš zapojit. Takže je zde znemožněno použít cheating.

Rozbor cviku

A - počáteční poloha

1. Úchop činky je cca 30 - 40cm. Širší úchop by byl v horní poloze cviku velice nepřijemný pro zápěstí. Cvik provádějte s lehkou váhou, jelikož v konečné fázi pohybu veškerá tréninková váha „visí“ na zápěstních kůstkách. To může být bolestivé a zbytečně budete přetěžovat šlachy předloktí.

2. Dávejte pozor, aby jste veškerou váhu nepřesouvali vzhůru bicepsy a především úpony bicepsů.

Veškerou váhu musíte zvládat tahem deltových svalů, také se do pohybu vzhůru bude velkou měrou zapojovat svalstvo trapézů, které se nedá při provedení cviku izolovat.

B - závěrečná poloha

3. Lokty by měly „jít“ nahoru vždy první před rameny, s tím, že cvik je vykonáván tahem ramen.

4. Ramena tlačte dolů, pokud budete zvedat ramena docílíte převážného zapojení trapézových svalů. Jak už jsem psal, cvik není možné izolovat pouze pro ramena, ale svalstvo trapézů by se do cviku nemělo příliš zapojovat.

Přítah činky k bradě je cvikem, který je spíše zpestřením tréninku ramen v kombinaci procvičených trapézů. Tím se však nedá říci, že by cvik byl neúčelný. Tento cvik používejte více jako tvarovací cvik, při použití nízkých tréninkových vah o více opakování.

 

 

2018 © Vseokulturistice.cz – Všechna práva vyhrazena.