Rubrika: Pokročilý

  Kdy je čas na změnu tréninku?

Většině lidí jde o objem svalů, proto se zde budeme zabývat objemovým tréninkem, který má své odlišnosti od tréninku silového a redukčního.

Pokud jste začátečník, budete muset měnit trénink jinak než pokročilí cvičenec. Začátečníci by měli měnit trénink každých 5 – 6 týdnů.

Je to z toho důvodu, že cílem začátečníka není prvním tréninkem měnit postavu, ale naučit se cvičit a poznat cviky, které bude nadále využívat v pokročilé části cvičení.

Proto se u začátečníků mění trénink v podobě zařazení nových cviků do tréninku. Změna tréninku u začátečníků přichází každých 5 – 6 týdnů. To vede během půl roku cvičení k poznání široké škály cviků.

U úplných začátečníků se tedy trénink nemění kvůli předejití stagnace. Úplný začátečník reaguje na trénink poměrně dobře. Ve většině případů tedy u něj není třeba nijak zvlášť trénink upravovat. Zatím vám na určité svalové partie postačí používat nové cviky, které vaše tělo ještě nezná. To přináší poznání „osáhnutí“ všech cviků a růst svalů do určité vyspělosti cvičence.

Následně přichází výběr cviků, na které jste v začátečnické fázi dobře reagovali. Tyto cviky zařaďte do tréninku. Jelikož vaše tělo na tyto cviky reaguje kladně, používejte je tak dlouho, dokud pociťujete jejich užitek.

Jakmile např. vaše tricepsy přestávají reagovat na trénink, zkuste použít jiný cvik na tuto partii např. kliky na bradlech. Jelikož jste se jako začátečníci (ne úplný začátečník) s klikami na bradlech již seznámili, cvik znáte a budete tak moci cvik procítit již v prvním nebo v druhém tréninku tricepsů.

Pokud jste se jako začátečníci neseznámili se všemi cviky, které by jste měli v začátečnickém období poznat a nevěnovali jim 5 – 6 týdnů, nyní budete mít problém, jelikož se musíte cvik dobře (kliky na bradlech) technicky zvládat a umět jej procítit. A to vám může trvat několik tréninků tricepsů, což se následně odrazí ve vašem svalovém růstu.

V pokročilé části cvičení se trénink nemění tak často jako u začátečníků. Nemění se tak často cviky, ale mění se hlavně rychlost opakování a intenzita cvičení. U někoho je k vidění, že cvičí již několik let a přesto mění trénink jako začátečník.

Tedy každých 5 – 6 týdnů zařadí do tréninku jiné cviky, což není vhodné a prakticky taky dobře řešitelné pro delší dobu. Představte si, že cvičíte např. čtyři roky a po dobu čtyř let měníte každých 5 – 6 týdnů trénink nohou. Nedovedu si představit, jaké cviky neustále do tréninku vybíráte, když základem pro trénink nohou jsou vždy dřepy.

Tady vidíte, že v pokročilé fázi cvičení je nesmyslné často měnit výběr cviků, pokud se jedná o klasický objemový trénink. V pokročilé fázi cvičení se držte delší dobu vybraných cviků, s tím, že můžete měnit různé počty opakování, rychlost opakování a měňte i úchopy, tak aby jste necvičili stále stejně.

Další metodou je vložení silového tréninku 2x do roka, kdy se vám podaří zvýšit sílu. Samozřejmě existují i různé tréninkové metody, jako jsou supersety, trojsérie, princip sekvencí, princip překrvení atd.

Tyto a další tréninkové metody můžete do tréninku vhodně zařazovat, je však nutné umět dobře vybrat tréninkovou metodu na určitou svalovou partii a tréninkovou metodu tak využít kladně. Někteří cvičenci si z tréninkových metod sestavují různé tréninky, podle kterých cvičí.

Zde je však třeba tréninkové metody chápat jako jistou krátkodobou změnu v tréninku, která bude šokovat svaly a tím se podaří tréninkovou metodu využít k dosažení stanoveného cíle.

 

 

2018 © Vseokulturistice.cz – Všechna práva vyhrazena.