Rubrika:

  Anatomie zadní části paže - triceps

Trojhlavý sval pažní (m. triceps brachii)

Objemný sval vyplňující zadní oblast paže. Skládá se z dlouhé hlavy (caput longum), zevní hlavy (caput laterale) a vnitřní hlavy (caput mediale).

Dlouhá hlava (caput longum) – začíná na zevní hraně lopatky

Zevní hlava (caput laterale) – začíná na zadní ploše pažní kosti

Vnitřní hlava (caput mediale) – začíná na zadní a vnitřní ploše pažní kosti

Tyto tři hlavy se spojují a tvoří silnou svalovou hmotu ve šlaše, která je připojena k loketnímu výběžku loketní kosti (ulna).

Trojhlavý sval pažní je napřimovačem (extenzorem) paže v lokti.


Dlouhá hlava také provádí dorzální flexi neboli extenzi ramenního kloubu a addukci paže. Maximální fyziologický úhel natažení svalu je 150 stupňů. Trojhlavý sval pažní dobře reaguje na trénink.

Nejčastější chybou při posilování tricepsových svalů je použití vysoké tréninkové zátěže, která přetěžuje úponovou šlachu tricepsů.

Mírně přetížené úpony se chovají bolestivě v loktech, kdy bolest po určité pauze od cvičení ustoupí.

Úpon se totiž omotává přes loketní kost, která je již v úhlu 90 stupňů velice „ostrá“. Při nadměrném zatížení je na úpon tricepsů vyvíjen silný tlak, který může vyústit ve zbytečné zranění.

» Cviky na triceps

Trojhlavý sval pažní má tendenci ochabovat, proto je nutné jej protahovat a posilovat s antagonistickými svaly přední části paže (biceps). Sval ochabuje nejvíce u žen s postupujícím věkem.

» Strečink tricepsových svalů

Tricepsové svaly jsou objemným svalem, pokrývající celou zadní část paže. Při tréninku by jste měli vybírat cviky, které zatíží všechny tři hlavy. Častá chyba se děla při výběru cviků, kdy si pro procvičení tricepsů vyberete cviky, kterými zatěžujete stále stejné místo tricepsů. Místo toho, aby jste zatížili všechny tři hlavy, tedy celý triceps.

Hlavy tricepsu mají jeden společný úpon, to znamená, že nemůžete nikdy od sebe úplně izolovat jednotlivé hlavy při cvičení. Pouze se dá cvičit vnitřní či vnější strana tricepsů. To je, ale zásadní při rozvíjení tricepsových svalů. Pouze za podmínky procvičení vnitřní i vnější strany svalu budou tricepsy plně rozvinuty.

Sval Začátek Úpon Funkce
Trojhlavý sval pažní
(m. triceps brachii)
A) Dlouhá hlava začíná na zevní hraně lopatky

B) Zevní hlava začíná na zadní ploše pažní kosti

C) Vnitřní hlava začíná na zadní a v vnitřní ploše pažní kosti
Výběžek loketní kosti Extenze loketního kloubu a extenze paže

 

 

2018 © Vseokulturistice.cz – Všechna práva vyhrazena.