Rubrika:

  Anatomie prsních svalů

Svaly hrudníku jsou výrazným objemovým svalem pokrývající velkou část hrudního koše.

Plochu hrudníku pokrývají tři svaly:

1. Velký sval prsní
(m. pectoralis major)

2. Malý sval prsní
(m. pectoralis minor)

3. Pilový sval přední
(m. serratus anterior)

Všechny tři svaly jsou také pomocnými svaly nádechovými.

Velký sval prsní (m. pectoralis major)

Objemný sval, který můžeme rozdělit na tři části:

a) část klíčková (pars clavicularis)
b) část hrudní (pars sternocostalis)
c) část břišní (pars abdominalis)

Začátek velkého svalu prsního je na klíční kosti, hrudní kosti a žebrech. Upíná se na hranu velkého hrbolku pažní kosti.

Provádí flexi v rameni, addukci a vnitřní rotaci paže a zdvihá hrudník. Pomocný sval nádechový.

Malý sval prsní (m. pectoralis minor)

Celým svým objemem je schován pod velkým svalem prsním. Štíhlí sval trojúhelníkového tvaru. Začíná na 3, 4 a 5 žebru. Upíná se na hákovitý výběžek lopatky.

Stahuje lopatky a ramena směrem dolů. Pomocný sval nádechový.

Pilový sval přední (m. serratus anterior)

Je plochým svalem na zevní straně hrudníku, který přidržuje lopatky směrem k hrudnímu koši.

Sval začíná na 1 – 9 žebru, upíná se na vnitřní okraj lopatky. Provádí abdukci paže nad horizontálu - vzpažení nad hlavou. Přidržuje lopatku k hrudníku. Pomocný sval nádechový.

Prsní svaly mají z větší části tendenci ke zkracování, což může vést ještě při ochablých mezilopatkových svalech ke hrudní hyperkyfóze (kulatá záda). Kdy je hrudník propadlý dovnitř a ramena s věšená před hrudník.

Takovéto držení těla doprovází bolesti především vzádech. Někdy je tento postoj ještě doprovázen předsunem hlavy. Proto je nutné prsní svalstvo posilovat a protahovat, tak aby jste se vyhnuli zbytečným komplikacím a bolestem v zádech.

» Cviky na prsa
» Strečink prsních svalů

Z hlediska rozvoje prsních svalů berte na vědomí, že zkrácený sval je omezen pro maximální objemový růst, jelikož zkrácený sval neroste!

Sval Začátek Úpon Funkce
Velký sval prsní
(m. pectoralis major)
Klíční kost, hrudní kost, žebra Hrana velkého hrbolu pažní kosti Flexe v rameni, addukce a vnitřní rotace paže, zdvihání hrudníku, pomocný sval nádechový
Malý sval prsní
(m. pectoralis minor)
3.,4. a 5. žebro Hákovitý výběžek lopatky Stahování ramena dolů, pomocný sval nádechový
Pilovitý sval přední
(m. serratus anterior)
1. až 9. žebro Vnitřní okraj lopatky Abdukce paže nad horizontálu - vzpažení nad hlavu, přidržuje lopatku směrem k hrudníku, pomocný sval nádechový

 

 

2018 © Vseokulturistice.cz – Všechna práva vyhrazena.